Contact

Gelieve een geldige voornaam in te geven.
Gelieve een geldige naam in te geven.
Gelieve een geldige telefoon- en/of GSM-nummer in te geven.
Gelieve een geldig e-mailadres in te geven.
Gelieve een bericht in te geven.

Zwevegemsestraat 113
8500 Kortrijk

Tel.: +32 (0)56 21 58 00
E-mailadres: [email protected]
BTW: BE 0425.574.632

Ons kantoor is gelegen aan oude rijkswachtkazerne en rechtover electro Broekaert.
Parking: Zwevegemsestraat : betalend via parkingmeter + 3 plaatsen Shop en Go : 30 min gratis zonder ticket
Parking: Om de hoek (25m) in de Rijkswachtstraat : 2 plaatsen Shop en Go : 30 min gratis zonder ticket
Parking: Om de hoek (25 m) in de Rijkswachtstraat : 1 uur gratis via ticket parkingmeter.

BIV
Toezichthoudende autoriteit: Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, Luxemburgstraat 16B te 1000 Brussel
Onderworpen aan de deontologische code van het BIV
Vastgoedmakelaar-bemiddelaar BIV 505.409 (Erkend in België)
KB van 27 september 2006 tot goedkeuring van het reglement van plichtenleer van het BIV. BA en borgstelling via NV AXA Belgium (Polisnr. 730.390.160)
CIB
Erkend CIB lid
De van toepassing zijnde corporatieve beroepsregels CIB vindt U onder www.cib.be.