Verhuuropvolging

Kent u als eigenaar onze unieke beheersformule?

Naast het verhuren van uw eigendom, kunnen wij U hieronder even nader toelichten wat onze beheersformule inhoudt.

 • innen van de maandelijkse en/of trimestriële huurgelden
 • dagelijkse doorbetaling van deze bedragen naar de rekening van de eigenaar de dag van ontvangst en met, per huurder, een afzonderlijke overschrijving om voldoende overzicht te behouden
 • innen en doorstorten van de taksen en lasten indien het huurcontract dit voorziet ; o.a. onroerende voorheffing, algemene onkosten e.d. meer opvolging van deze te ontvangen gelden door :
 • bij +/- 12 dagen achterstal, het sturen van een betalingsherinnering
 • bij +/- 23 dagen achterstal, het sturen van een dringende aanmaning
 • bij +/- 30 dagen achterstal, het sturen van een aangetekende aanmaning
 • na 1 maand en 15 dagen het sturen van een laatste dwingend schrijven door onze advocaat
 • Zo nodig verdere gerechtelijke afhandeling voor invordering van achterstallige huurgelden of verbreking van de huurovereenkomst.
 • indien de verhuring door ons kantoor verzorgd werd, automatisch opmaken van de huurstaat
 • indien nodig, verdelen van de algemene onkosten, aanrekening en inning ervan
 • toepassen van de indexatie op datum welke het contract voorziet
 • voor alle klachten en/of wensen dient de huurder zich naar ons kantoor te wenden waar - na analyse en indien nodig - wij de eigenaar inlichten en ons advies uitbrengen.
 • het opvolgen van verzekeringsschadegevallen, hetzij via een brandpolis via onze bemiddeling, hetzij via uw verzekeraar of maatschappij.

Wij durven hopen dat onze beheersformule mag beantwoorden aan uw verwachtingen en dat zodoende een aangename en vruchtbare relatie kan ontwikkeld worden.

Voor verdere vragen, aarzel niet om ons te via onderstaand contactfurmulier.

LVB uw rentmeester

Kent u als eigenaar onze unieke beheersformule?

Naast het verhuren van uw eigendom, kunnen wij U hieronder even nader toelichten wat onze beheersformule inhoudt.

 • innen van de maandelijkse en/of trimestriële huurgelden
 • dagelijkse doorbetaling van deze bedragen naar de rekening van de eigenaar de dag van ontvangst en met, per huurder, een afzonderlijke overschrijving om voldoende overzicht te behouden
 • innen en doorstorten van de taksen en lasten indien het huurcontract dit voorziet ; o.a. onroerende voorheffing, algemene onkosten e.d. meer opvolging van deze te ontvangen gelden door :
 • bij +/- 12 dagen achterstal, het sturen van een betalingsherinnering
 • bij +/- 23 dagen achterstal, het sturen van een dringende aanmaning
 • bij +/- 30 dagen achterstal, het sturen van een aangetekende aanmaning
 • na 1 maand en 15 dagen het sturen van een laatste dwingend schrijven door onze advocaat
 • Zo nodig verdere gerechtelijke afhandeling voor invordering van achterstallige huurgelden of verbreking van de huurovereenkomst.
 • indien de verhuring door ons kantoor verzorgd werd, automatisch opmaken van de huurstaat
 • indien nodig, verdelen van de algemene onkosten, aanrekening en inning ervan
 • toepassen van de indexatie op datum welke het contract voorziet
 • voor alle klachten en/of wensen dient de huurder zich naar ons kantoor te wenden waar - na analyse en indien nodig - wij de eigenaar inlichten en ons advies uitbrengen.
 • het opvolgen van verzekeringsschadegevallen, hetzij via een brandpolis via onze bemiddeling, hetzij via uw verzekeraar of maatschappij.

Wij durven hopen dat onze beheersformule mag beantwoorden aan uw verwachtingen en dat zodoende een aangename en vruchtbare relatie kan ontwikkeld worden.

Voor verdere vragen, aarzel niet om ons te contacteren.

LVB uw rentmeester